Cắt may bạt xanh cam theo yêu cầu

Giá: Liên Hệ

Kích thước theo yêu cầu của khách hàng.

Có đóng khuy, may viền.